For ansatte Brukernavn:

Passord:
Gas Trans Hemne

Gas Trans Hemne AS er et heleid selskap i Lomundal-konsernet og driver transport av flytende, nedkjølte gasser fra luftgassfabrikken ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Gas Trans Hemne AS er hovedtransportør for AGA AS fra Tjeldbergodden.


    

Gas Trans Hemne AS trekker gasstanker som ikke inneholder eksplosive gasser. Luftgassene: oksygen, nitrogen og argon leveres til verksted-, papir-, og metallurgisk industri, sykehus, fiskeoppdrettsnæring, næringsmiddelindustrien etc.

    

Dette er "rene" gasser som transporteres flytende (nedkjølt til ca - 190 C°). På grunn av sin ektremt lave temperatur må gassene behandles med forsiktighet og aldri komme i kontakt med bar hud. Gassene representere ingen forurensningsfare. Ved eventuell lekkasje går gassen tilbake til sin opprinnelse, nemlig luften.

Lurer du på noe ang GasTrans, ta kontakt.