For ansatte Brukernavn:

Passord:


Kursinfo

Klikk her for å lese om ADR kurset og for å finne relevant informasjon

Klikk her for å se info om vårt truckførerkurs


Vennligst ta kontakt om det skulle være noe.

Kurs


Opplæring & Kurs - ADR

Transport av farlig gods (ADR)
Gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.

ADR Grunnkurs - alle klasser + tank
ADR Oppfriskningskurs - alle klasser + tankOpplæring & Kurs - Truckførerkurs

Truckførerkurs - klasse 1 - 5
Truck inntil 10 000kg.

Klikk på linkene over for å gå til relevante sider ang kurs
i truck og ADR i forskjellige klasser.