For ansatte Brukernavn:

Passord:


Vi tilbyr kurs for deg og dine ansatte

Klikk her for å lese om ADR kurset og for å finne relevant informasjon

Klikk her for å se info om vårt truckførerkurs

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Veldig informativ side for eleven.

www.dsb.no

Lomundal - ADR Kurs


ADR Grunnkurs - alle klasser + tank

Ta kontakt for videre informasjon ang ADR kurs

ADR Oppfriskningskurs - alle klasser + tank

Ta kontakt for videre informasjon ang ADR kurs

Transport av farlig gods (ADR)

Gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.

Den mengde du kan frakte uten at ADR-reglene kommer til anvendelse, det vil si at du ikke trenger hverken transportdokumenter eller å merke kjøretøyet. Fritatt mengde er ikke farlig gods i henhold til ADR-reglene.

FARLIG GODS - Håndbok

ADR / RID 2007 - Elektronisk bok

EMBALLASJE - Farlig gods

Farlig Gods - Permen - Elektronisk utgave

Instruktør - Truck og ADR
Terje Aarvåg
Tlf nr 90076288
terje@lomundal.no