Tjenester

ADR transport

Med over 20 års erfaring med transport av farlig gods på tank, anser vi oss selv som spesialister på transport av farlig gods. Gjennom vårt datterselskap Gas Trans Hemne AS, har vi i dag 16 vogntog, som daglig er i transport med blant annet naturgass, biogass, oksygen, argon og nitrogen.

Vi har til enhver tid en topp moderne bilpark, samt godt skolerte sjåfører, for å maksimere sikkerheten langs veien.

Vi har ADR-kurs i egen regi, hvor vi skolerer både egne og eksterne sjåfører. I samarbeid med vår trofaste kunde AGA har vi sterkt fokus på forebyggende arbeid, med fokus på sunne holdninger blant vår dyktige sjåfører.