Nyhet

Ny styreleder

Ny styreleder i Lomundal Konsernet

 

Under generalforsamling 08.06.2022 ble nytt styre i Lomundal-konsernet valgt, og med det trer Frode Størdal inn som ny styreleder i våre selskaper. Størdal har lang fartstid innen næringslivet og kommer med lang og solid erfaring, blant annet fra E.A. Smith konsernet(Administrerende Direktør), Aker Værdal(Vice President) og Albert E. Olsen(Konsernleder).

 

En hilsen fra vår nye styreleder: 

Det å ha tatt over som styreleder i Lomundal Konsernet, der jeg møter et lag med sterk kompetanse og erfaring, er en oppgave som gir god energi.

 

Med Karl Øyvind og Solveig sin kompetanse godt ombord videre, og tre unge entusiaster i Bjørnar, Terje og Øystein i det nye eierskapet, er jeg ydmyk og stolt over å få tilliten til å lede dette.

 

Bjørnar sin inntreden som leder av konsernet har allerede satt gode spor. Sammen med bredden av kompetanse i den øvrige organisasjonen, innehar konsernet en god posisjon til å videreutvikle virksomheten inn i det grønne skifte, med vekt på lønnsom vekst.

 

Vi gleder oss til å møte dere langs veien.

 

Med vennlig hilsen

Frode Størdal

 

På vegne av alle i konsernet ønsker vi Frode varmt velkommen på laget, og ser frem til mange år med godt og produktivt samarbeid. Vi benytter samtidig anledningen til å rette en stor takk til avtroppende styreleder Tore Hallan, som har styrt Lomundal-konsernet med stødig hånd over mange tiår!