Tjenester

Flytende gass – ADR

Med nærmere 30 års erfaring med transport av farlig gods på tank, anser vi oss selv som spesialister på transport av farlig gods. Gjennom våre selskap Gas Trans Hemne AS og Øverland Transport AS, har vi i dag 25 vogntog, som daglig er i transport med blant annet naturgass, biogass, oksygen, argon og nitrogen.

Vi har til enhver tid en topp moderne bilpark, samt godt skolerte sjåfører, for å maksimere sikkerheten langs veien. Vi måler kvaliteten i vår leveranse og har kontinuerlig fokus på forbedringer i leveransekjeden.

I samarbeid med våre kunder har vi sterkt fokus på forebyggende arbeid, med fokus på sunne holdninger blant vår dyktige sjåfører.