Tjenester

Tipp/Walking-Floor

Med disse fleksible biltypene kan vi tilby transport av bulkprodukter, samt tradisjonell gods- og varetransport. I dag benytter vi disse bilene til bulktransport av blant annet avfall, stein og glasopor, men også til transport av materialer, VA-rør, stål og lignende. Ved å ha denne allsidige løsningen kan vi tilby mer spesialisert transport, samtidig som vi har fleksibiliteten ved å styrke kapasiteten på transport av gods og varer ved behov.