Verksted

Vårt verksted

Lomundal Transport AS legger vekt på sikkerhet og kontrollrutiner, og sørger for at bilene til enhver tid holder en forskriftsmessig standard. 
I vårt administrasjonsbygg på Kyrksæterøra disponerer vi eget autorisert verksted. Dette utgjør 600 m2 inklusive smøre og vaskehall for vogntog. 

For å summere noe, kan vi hjelpe til med dette:

  • Periodisk kontroll på lette og tyngre kjøretøy (EØS-kontroll)
  • Service – Smøring – Oljeskift
  • Forhandler av Castrol-olje
  • Sveisearbeide av stål, rustfritt, aluminium
  • Vaskehall med rampe for lastebilvask
  • Dekk / omlegging
  • Bremser – fjærer – luftfjæring
  • Oppbygging / ombygging av lastebiler

 

Vårt verksted består av fire haller

Den første er verkstedhall med løfteutstyr for tyngre kjøretøy, og tosøylet løftebukk for personbiler. Hallene er ca like store. Det kan jobbes både med Semi og litenbil samtidig.
I hallen er også utstyr for hjuljusteringer, lysjusteringer, flere arbeidsbenker, sveiseutstyr og verktøyskap og vegger med utstyr for det meste man trenger for å utføre en skikkelig jobb. Hallen har også 60 tonns presse, søyleboremaskin og ståldreiebenk.

Hall nr 2 er i hovedsak smøregrav og har løftejekk for de tyngste kjøretøyene, der er også utstyr for oljepumping (spyling) og dekkarbeid. Smøregrava er nesten like lang som hallen, og man passer inn lett semi med henger. Tyngre hjularbeid, og understells/motorjobber utføres der i god belysning og med verktøy som passer jobben.Mye av jobbene utføres med luftverktøy, og det forenkler arbeidet mye takket være et jevnt og høyt trykk som leveres fra en kompressor ute.

Den neste hallen er lager/verksted/oppbevaringshall, den inneholder for det meste, dekk, nye og gamle, vinter/sommerhjul til bilparken, og en lang rekke med kjettinger.
Der settes unna f.eks kjøretøy som skal stå en liten stund, og har plass til flere andre mindre biler ved siden av og bak. Hallen er mye brukt til rengjøring av kjøretøy og generell rydding, pluss helgalagring.
Innerst i den hallen er lager for deler og utstyr, samt spiserom, og gang til administrasjon og varelager/pakkelager. Møterommet ligger også bak der.

Den siste hallen i denne rekka er vaskehallen, den brukes flittig til høytrykkspyling og annet lett arbeid, den har gesimser man kan gå opp på for å komme bedre til på høyere kjøretøy. Vaskehallen er den siste av de fire store hallene, og i nødstilfeller kan alle haller brukes til reparasjoner og lagring for kortere stunder.

I andre enden av bygget finnes tre haller til, der parkeres mindre lastebiler, og der foregår sortering, lagring og lossing/lessing av varer som skal over på andre biler, og det som skal kjøres ut til lokale bedrifter/butikker. I de hallene er det varehyller, og to typer trucker, en for innebruk til å kjøre varer/pakker inn og ut av reolene, og en for inne/utebruk, deriblant for å bruke på lastebiler og vogntog som skal tømmes og fylles.

De hallene er av nyere dato enn de andre, som følge av behov for mer plass og ekspansjon av Lomundal Transport, som er et firma der ledere og ansatte holder trinn med tiden.

Ildsjelene i verkstedet er Aarstein Volden og Harald A Myren. Du kan kontakte dem direkte her!